Depoziti izračun obresti
Če želite biti obveščeni o
spremembah izračuna obresti se
prijavite na novice z e-mail naslovom

 

 

 

 

 

 

 

IZRAČUN OBRESTI

 

 

Kakšna so navodila za izračun obresti?

Banka Slovenije (BSI) je januarja 2008 izdala enotna Izračun obrestne mere priporočila za izračun obresti za posle s prebivalstvom, v katerih so zajeti tako denarni depoziti kot krediti.

 

Kaj je namen priporočil za izračun obresti? 

Cilj priporočil je, da se poenoti izračun obresti za depozit in s doseči večjo preglednost pri poslovanju bank. BSI je v priporočila zapisala: "Priporočila opisujejo najprimernejši način, ki naj postane dobra praksa."

 Pridobi Depozit kupon izračun obresti

Kako banke štejejo dneve za izračun obresti? 

Praviloma se pri določanju začetka in konca obdobja za izračun obresti šteje prvi dan od začetka posla, zadnji dan pa ne. 
Praviloma se pri izračunu obresti šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dnevov v letu (K, 365/366).

 

Kako banke obravnavajo zapadlost obresti?

Obresti lahko zapadejo v plačilo na poljuben dan, razen na dela prosti dan ali soboto in praznik.

 

Kako se izvede izračun obresti?

Obresti se obračunajo od vsakokratnega stanja glavnice po enačbi:

o = (G*p*d)/L*100 oziroma o = (G*pd)/100.

 

Kjer je: 
o = znesek obresti 
G = glavnica 
p = letna obrestna mera 
d = število dnevov v obrestovanem obdobju 
L = število dnevov v letu.

 

Ali tu nastanejo kakšne razlike?

Da, ne glede na enotne predpise za izračun obresti, obstajajo razlike (ob predpostavki enakih obrestnih mer in roka vezave) med bankami in hranilnicami, ki niso majhne. Razlike se pojavljajo tudi zaradi neenotnega roka vezave. 

 

Kakšno je uradno priporočilo Banke Slovenije za izračun obresti?

Po priporočilih BSI se mora za izračun obresti šteti le dejansko število dnevov po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dnevov v letu (K, 365/366). Ampak v praksi poznamo še dva načina izračuna obresti, ko 365 dni v imenovalcu nadomestimo z vrednostjo 360:

  • (30, 360): za leto vzamemo 360 dni, cele mesece računamo po 30 dni;

  • (K, 360): za leto vzamemo 360 dni, dneve pa štejemo natančno po koledarju.

Kako banke in hranilnice to upoštevajo?

Banke in hranilnice s sedežem v Sloveniji se poslužujejo različnih načinov za izračun obresti.  Razlika je tako v načinu štetja dnevov kot tudi v uporabi obresti.

 

Kako in kaj Depoziti.si upošteva pri izračunu obresti?

 

1. Obrestna mera je nespremenljiva celotno obdobje vezave.

 

2. Vse obrestne mere so navedene na letnem nivoju.

 

3. Obrestna mera se obračuna po navadnem izračunu obresti, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).

 

4. Obdobje vezave lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.

 

5. Obdobje vezave za izračun obresti (navedeno v dnevih):

1 mesec = 31

2 meseca = 61

3 meseci = 91

6 mesecev = 181

9 mesecev = 271

12 mesecev = 366

24 mesecev = 731

36 mesecev = 1096

60 mesecev = 1826

72 mesecev = 2191

 

 

 

6. Stroški, ki nastanejo v dobi vezave depozita (npr. predčasno prenehanje depozitnega razmerja), se zaračunajo v skladu s pravilnikom banke, ki je dostopen v poslovalnicah banke.

 

7. Kaltulator za izračun obresti je le informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe ter ni sestavni del pogodbe, zato si tako banke kot hranilnice pridržujejo pravico do sprememb za izračun obresti.

 

Na kaj moram biti pozoren pri sklepanju depozita?

Ob sklepanju depozitne pogodbe preverite, kakšni so veljavni pogoji ponudbe, za vsa pojasnila in nasvete pa se lahko obrnete na zaposlene v banki ali hranilnici.

Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v depozitni pogodbi.

 

Poglejte si predstavitveni video Depoziti.si.

Kliknite na spodnje okno za predvajanje:

 

 

Kontakt:

Če ste banka ali hranilnica ter se z informativnim izračunom ali obrestno mero ne strinjate ali ste kot uporabnik portala kje zasledili višje obrestne mere nam sporočite na: info@depoziti.si. Depoziti.si.

 

Želite zvedeti več o varčevanju v depozitih?

O varčevanju na splošno in prednostih varčevanja v depozitu pišemo v posebni rubriki: varčevanje.

 

 

 

 

Aljoša Rebolj depozit izračun obresti

 

"Pridobim najboljši depozit kar iz domačega naslonjača!"

 

Aljoša Rebolj

Studio Bomba

 

 

 

 

Klara Rozina depozit izračun obresti

 

"Imam varnostno rezervo! Zaradi primerno velike varnostne rezerve v primerno likvidni obliki se počutim varno in lahko v življenju sprejemam tudi drznejše odločitve. Pri vezavi do boljših obresti sem si pomagala s kuponom Depoziti.si."

 

Klara Rozina

osebni trener v Osebna trenerstva