Depoziti, banka, hranilnica
Spremljajte Depoiziti.si s prijavo na novice z e-mail naslovom:

 

 

 

 

 

 

 

DEPOZITI.SI - SPLOŠNI POGOJI IN ZAUPNOST

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe

Depoziti.si je samo informativne narave, ne odgovarja za neskelenitev depozitne pogodbe. Banka lahko zavrne kupon ali spremeni obrestno mero, če je tako navedeno v pogodbi. MTmedia d.o.o., ki upravlja spletno domeno Depoziti.si, zavezuje k varovanju osebnih podatkov. Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji ne odgovarjamo.

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe portala Depoziti.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletne strani Depoziti.si.

 

Splošno
S spletnim portalom Depoziti.si in domeno Depoziti.si upravlja podjetje MTmedia d.o.o.. MTmedia d.o.o. je preko portala Depoziti.si oglaševalec in posrednik tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki storitev). MTmedia d.o.o. preko portala Depoziti.si zagotavlja storitve in upravlja z vsebinami. 
Z uporabo spletne strani Depoziti.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Uporabnik je prav tako seznanjen z dejstvom, da čeprav je internet na splošno varno okolje, so storitve včasih lahko prekinjene ali da pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe MTmedia d.o.o. Zato MTmedia d.o.o. ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu. 
Čeprav je cilj MTmedia d.o.o., da je spletna stran Depoziti.si na voljo 24 ur dnevno in 7 dni na teden, ta spletna stran včasih morda ne bo na voljo zaradi rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga. Uporabnik se tako strinja, da se mu lahko iz razlogov, ki so izven kontrole družbe MTmedia d.o.o., dostop do spletne strani Depoziti.si prekine oz. je začasno nedostopen ali izključen. MTmedia d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani. Poleg tega lahko MTmedia d.o.o. preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali karšne koli informacije, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

 

Spreminjanje pogojev
MTmedia d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli brez odpovednega roka ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih pogojev uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. Zato se uporabnikom svetuje, da redno prebirajo te dokumente, da bi bili obveščeni o spremembah. V kolikor pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka še naprej uporabljate spletno stran Depoziti.si, pomeni, da se strinjate s temi spremenjenimi postavkami, ki so trenutno veljavne. Vsaka sprememba ali izbris postavke začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

 

Oprema
Uporabnik je sam odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso strojno in programsko opremo, ki jo poseduje in jo uporablja, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo te spletne strani ter za vse s tem povezane stroške. MTmedia d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli škodo na uporabnikovi opremi, ki nastane kot posledica uporabe te spletne strani.

 

Uporabniki 
Spletna stran Depoziti.si in vse druge strani, vsebovane zdaj ali kasneje ali so na voljo preko zunanjih povezav do te spletne strani, so zasebna lastnina. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh strani, mora biti v skladu s temi Pogoji uporabe in poslovanja. Od uporabnikov zahtevamo in pričakujemo, da so vse njihove dejavnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Uporabniki ne smejo uporabljati teh spletnih strani za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali kako drugače krši pravice tretjih oseb, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, je žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja resnico ali ogroža zasebnost, ki je vulgarno, opolzko ali je na kakšen drug način nezaželjeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji; materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katere koli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe MTmedia d.o.o. vsebuje oglaševanje ali ponudbo kakršnih koli proizvodov ali storitev. Vsako obnašanje uporabnika, ki po subjektivni presoji družbe MTmedia d.o.o. omejuje ali preprečuje drugega uporabnika pri uporabi spletne strani Depoziti.si, je strogo prepovedano. 
Uporabnik ne sme uporabljati te spletne strani za oglaševanje ali opravljanje kakršne koli komercialne, verske, politične ali druge nekomercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov te spletne strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco družbi MTmedia d.o.o.

 

Intelektualna lastnina
Vse gradivo na spletni strani Depoziti.si je v izključni lasti družbe MTmedia d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, globoko povezovanje (deep linking) ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja družbe MTmedia d.o.o. je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev. 
Spletna stran Depoziti.si vsebuje gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino te spletne strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. MTmedia d.o.o je nosilec avtorskih pravic v zvezi z izbiro, koordinacijo, postavljanjem in izboljšanjem takšne vsebine, kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, izpeljevati ali na kakršen koli način izkoriščati katere koli vsebine, delno ali v celoti. Uporabnik lahko samo z namenom lastne uporabe prevzame, izpiše in hrani materiale, ki so zaščiteni z avtorskim pravom. Kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdaja ali kakršno koli komercialno izkoriščanje prevzetega materiala brez izrecne pisne odobritve podjetja MTmedia d.o.o. in nosilca avtorskih pravic niso dovoljeni.Uporabnik na spletni strani ne bo postavljal, objavljal ali na kakršen koli način naredil dostopnih materialov, ki so predmet avtorskih pravic, zaščite blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine, brez izrecne odobritve nosilca te pravice. MTmedia d.o.o. ni obvezan obvestiti uporabnika ali mu pomagati pri odločitvi, ali je določen material predmet avtorskih pravic. Uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane s kršenjem avtorskih pravic, zlorabo blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine, ali kakršne koli druge probleme, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih materialov. Z objavo materialov na katerem koli javno dostopnem delu spletnih strani končni uporabnik zagotavlja, da nosilec pravic do teh materialov podjetju MTmedia d.o.o. dovoljuje izrecno brezplačno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, modifikacijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega materiala (delno ali v celoti) na območju vsega sveta. Uporabnik dovoli tudi drugim uporabnikom pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe. S tem da uporabnik podjetju MTmedia d. o. o. pravico do spremembe, kopiranja, objavljanja in distribucije katerega koli materiala, ki ga uporabnik naredi dostopnega na spletnih straneh. 
Pogoji, navedeni v tem dokumentu, veljajo tudi v korist družbe MTmedia d.o.o., njenih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev ter družb z licenco, pri čemer ima vsak od njih pravico neposredno in v lastnem imenu uporabljati te pogoje.

 

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti
Uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba spletne strani Depoziti.si izključno njegova odgovornost. Ne MTmedia d.o.o., ne njene podružnice, ne nihče od njihovih zaposlenih, agentov, tretjih oseb ali licenciranih podjetij ne zagotavljajo, da uporaba spletnih strani ne bo prekinjena ali da pri njej ne bo prišlo do napak; ne jamčijo za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani, niti za točnost, zanesljivost in vsebino katere koli informacije, storitve ali blaga, ki je podana preko te spletne strani. Depoziti.si se obvezuje, da se bo po najboljših močeh trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti ponudbe spremenijo zaradi delovanja tretjih ponudnikov izdelkov ali storitev in Depoziti.si ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V tem primeru bo uporabnik Depoziti.si obveščen o spremembi preko spletne strani. Izjava o odgovornosti se nanaša na vso škodo ali karšne koli poškodbe, ki jih povzroči kakršna koli slaba lastnost, napaka, izjema, prekinitev, brisanje, okvara, zamuda pri delu ali nepooblaščen pristop, sprememba ali zloraba zapisa, prekinitev pogodbe, neprimerno vedenje, malomarnost ali kakršna koli druga aktivnost. Uporabnik izrecno potrjuje, da MTmedia d.o.o. ni odgovoren za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih končnih uporabnikov ali tretjih oseb, in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega, popolnoma prevzema uporabnik sam. 
MTmedia d.o.o. ali druga fizična ali pravna oseba, ki je vključena v usvarjanje, proizvodnjo ali distribucijo spletnih strani, vsebine, ki je povezana z njimi, ali programske opreme, v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnih strani. Uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino spletnih strani. Poleg predhodno navedenih pogojev podjetje MTmedia d.o.o., njegove podružnice, ponudniki informacij ali partnerji, ki urejajo vsebino spletnih strani, ne bodo odgovorni niti za kakršne koli napake, netočnost ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do uporabnika, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršna koli povpraševanja ali izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom. Podjetje MTmedia d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli vsebino, ki jo uporabnik ali nepooblaščeni uporabnik objavi na spletni strani. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s strani podjetja MTmedia d.o.o. Družba MTmedia d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

 

Nadzor 
MTmedia d.o.o. ima pravico, ne pa tudi obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na spletni strani Depoziti.si, ki bi lahko bili vključeni v del te spletne strani, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Pogojev uporabe in poslovanja ter vseh drugih pravil, ki jih družba MTmedia d.o.o. predpisuje; in da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakoni, predpisi in drugimi akti. Brez omejevanja zgoraj navedenega si MTmedia d.o.o. pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj, ali ki se mu zdijo kako drugače vprašljiva.

 

Zasebnost
Ker MTmedia d.o.o. ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, ki se lahko nahajajo v kateri koli skupnosti, družba ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s to komunikacijo in za dejanja, ki izhajajo iz udeležbe uporabnika v kateri koli komunikaciji, vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih Depoziti.si obravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Za več informacij glejte Izjavo o zaupnosti podatkov družbe MTmedia d.o.o. in stran Depoziti.si.

 

Licenciranje
Z objavo na ali prek te spletne strani uporabnik dovoli družbi MTmedia d.o.o. brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, predvajanje, distribuiranje, izvedbo in prikazovanje teh komunikacij kot samostojne ali kot del večje celote, v kakršni koli obliki, ne glede na nosilec medija ali prek katere koli tehnologije, bodisi znane oziroma kasneje razvite, in deleže teh pravic z večkratnimi delilniki te licence.

 

Nadomestilo škode
Uporabnik se strinja, da podjetja MTmedia d.o.o., njegovih podružnic, njihovih odgovornih oseb, zaposlenih in agentov ne bo imel za odgovorne za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani.

 

Prekinitev poslovnega sodelovanja
MTmedia d.o.o. lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom.

 

Blagovne znamke 

 

Depoziti.si je registrirana blagovna znamka imetnika družbe MTmedia d.o.o. in zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na sistemu Depoziti.si, intelektualna lastnina njihovih imetnikov.

 

Vsebina tretjih strani
Depoziti.si je, podobno kot ponudniki internetnih storitev (PIS), le distributer in ne izdajatelj ali avtor vsebin, ki jih pridobivajo tretje osebe in uporabniki. Zato Depoziti.si, tako kot javna knjižnica, knjigarna ali kiosk, nima uredniškega nadzora nad tako vsebino. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije in vsebine, objavljene s strani tretjih strani, vključno s ponudniki informacij javnega značaja ali za vse uporabnike prihajajo s strani odgovornih avtorjev ali distributerjev, in ne s strani družbe MTmedia d.o.o. Ne Depoziti.si ne kateri tretji ponudnik informacij ne zagotavljajo točnosti, popolnosti ali uporabnosti katere koli vsebine, kot tudi ne jamčijo možnosti njene prodaje ali primernosti za posebno določen namen. 
Vsebine spletnih strani večinoma predstavljajo mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z družbo MTmedia d.o.o. Družba ne preverja in odobrava objave teh podatkov in zato ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na spletni strani Depoziti.si s strani osebe, ki ni pooblaščeni delavec družbe ali ne deluje v okviru svojih delovnih obveznosti. 
Pod nobenim pogojem Depoziti.si ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi zanašanja uporabnika na informacije, prejete preko sistema Depoziti.si. Uporabnik na lastno odgovornost oceni točnost, popolnost ali uporabnost katere koli informacije, mnenja, izjave, svetovanja ali druge vsebine, ki je na voljo prek sistema Depoziti.si. Depoziti.si vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih vzdržujejo ponudniki vsebine. Te povezave so navedene izključno iz praktičnih razlogov in ne kot potrditev vsebine s strani družbe MTmedia d.o.o. S tem družba izrecno zavrača kakršno koli povezanost z vsebino in točnostjo materialov, ki se nahajajo na spletnih straneh tretjih oseb. Če se uporabnik odloči dostopati do teh spletnih strani, to počne na lastno odgovornost. Če nimate podpisane pogodbe z družbo MTmedia d.o.o., ki vam to izrecno dovoljuje, na spletni strani Depoziti.si ne smete objaviti povezave do kakršne koli druge spletne strani. Depoziti.si si pridržuje pravico, da umakne svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

 

Razno
Namen naslovov poglavij, ki so uporabljeni v tem dokumentu, je lažja orientacija in ti ne morejo na kakršen koli način vplivati na razumevanje besedila pogojev. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli odstavek pogojev ničen, takšna ničnost ne bo vplivala na veljavnost ostalih določb pogojev. Če katera koli stran ne bo uveljavila pravic, ki so opredeljene v pogojih, ne velja, da se jih je odrekla ali da jih je izgubila. 
Sedež podjetja MTmedia d.o.o. se nahaja v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za morebitne pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe spletnih strani, je pristojno sodišče v Ljubljani (razen če je s posebno pogodbo določeno drugače) in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Zaupnost podatkov

 

Povzetek izjave o zaupnosti podatkov 
• Vsak uporabnik je sam odgovoren za pregledovanje te spletne strani, saj si pridržujemo pravico, da lahko Izjavo o zaupnosti kadar koli spremenimo (1. člen Izjave); 
• O uporabnikih zbiramo osebne in neosebne identifikacijske podatke, s katerimi omogočamo nemoteno delovanje portala, nenehno izboljšujemo ponudbo, da je uporabnikom privlačna, ter ustvarjamo bazo, kateri pošiljamo našo ponudbo in kupone (2. člen); 
• Ne posredujemo in ne uporabljamo nobenih osebnih identifikacijskih podatkov uporabnikov, če v to izrecno ne privolite, razen v določenih izjemah (2. člen); 
• Kadar koli lahko zahtevate izbris vaših osebnih identifikacijskih podatkov, ki jih hranimo o vas (3. člen); 
• Izbirate lahko, ali boste pri uporabi naše spletne strani prejemali promocijska sporočila na vaš e-mail naslov (4. člen); 
• Noben prenos podatkov preko interneta ni povsem brez tveganja, zato ne moremo jamčiti za varovanje vseh podatkov, ki se prenašajo na ali z naše spletne strani (5. člen); 
• Z registracijo na spletno stran Depoziti.si podajate izjave, ki si jih pozorno preberite v 7. členu.

 

Izjava o zaupnosti podatkov 
Izjava o zaupnosti podatkov (v nadaljevanju Izjava) se nanaša na tajnost podatkov, ki se z uporabo spletne strani www.Depoziti.si zbirajo in shranjujejo v bazah podatkov podjetja MTmedia d.o.o. 
MTmedia d.o.o. se zavezuje, da bo ščitil vašo zasebnost, ko ste povezani na spletno stran Depoziti.si. V nadaljevanju si preberite, katere informacije o uporabnikih zbiramo in kako te informacije uporabljamo. Še posebej pozorno in v celoti preberite vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Z dostopom do naše spletne strani ali uporabo naše spletne strani v celoti potrjujete, da ste prebrali, razumeli in da se strinjate z vsemi pogoji o zaupnosti podatkov in načinom uporabe naše spletne strani.

 

1. Pravica do spremembe Izjave o zaupnosti podatkov
To Izjavo lahko spremenimo v katerem koli trenutku in je kot spremenjena Izjava veljavna od trenutka, ko jo objavimo na spletni strani Depoziti.si. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani po objavi spremenjene Izjave, pomeni, da sprejemate vse njene pogoje. Uporabnikom zato priporočamo, da občasno ponovno preberejo Izjavo zato, da bi bili obveščeni o morebitnih spremembah. Vsak uporabnik je sam odgovoren za redno pregledovanje spletne strani Depoziti.si in spremljanje morebitnih sprememb v Izjavi.

 

2. Vrste zbranih podatkov in njihova uporaba 
O uporabnikih naše spletne strani zbiramo dve vrsti podatkov: osebne in neosebne identifikacijske podatke.

Osebni identifikacijski podatki se nanašajo na naslednje: 
To so podatki, ki identificirajo uporabnika in se uporabljajo in pridobivajo v določenih aktivnostih (v nadaljevanju Identifikacijske aktivnosti). Ko se vključite v katero koli aktivnost na naši spletni strani, ko naročate kupon, ko sodelujete na natečajih ali nagradnih igrah, ki jih sponzoriramo mi ali naši partnerji, ko izpolnjujete ankete, pošiljate povratne informacije nam ali našim partnerjem, ko iščete informacije o naših storitvah, ko odgovarjate na oglas za delo ali podpisujete posebne ponudbe s tretjih strani preko naših spletnih strani, vas lahko prosimo za vaše podatke: ime in priimek, naslov (vključno s poštno številko), naslov elektronske pošte, telefonsko številko in datum rojstva. Od vrste aktivnosti je odvisno, ali so podatki, ki jih podajate, določeni kot obvezni ali kot neobvezni. Če ne zagotovite potrebnih informacij za določene aktivnosti, ki se zahtevajo, se ne boste mogli vključiti v to aktivnost. Vključevanje v identifikacijske aktivnosti s strani uporabnika je njegova prosta izbira. 
Osebne identifikacijske podatke uporabljamo za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev, organiziranje nagradnih iger in natečajev, izboljšanje delovanja te spletne strani, izboljšanje naših oglaševalskih in promocijskih prizadevanj, analiziranje uporabe spletnih strani Depoziti.si, izboljšanje naše ponudbe proizvodov in storitev ter preverjanje vaših izkušenj s tretjimi stranmi. Če uporabljate našo spletno stran za pošiljanje informacij ali proizvodov drugim osebam, lahko hranimo vaše osebne podatke in osebne podatke katerega koli prejemnika. Kontaktne informacije prejemnika lahko uporabljamo, da bi mu omogočili pregled ali omogočili prejemniku dostop informacij, ki ste jih zahtevali in ki smo vam jih poslali. Prav tako lahko uporabljamo osebne podatke za reševanje problemov, izvajanje administrativnih nalog, vzpostavljanje stika z vami, pregledovanje ustrezne zakonodaje in sodelovanje s pristojnimi organi. Vaših osebnih identifikacijskih podatkov ne bomo posredovali drugim posameznikom ali družbam, razen v nadaljevanju zapisanih izjemah. Nekatere storitve ali proizvode nudimo v sodelovanju s takšnimi podjetji, kot so npr. banke. Določene osebne podatke (ime, priimek, e-mail naslov in kraj bivanja) lahko posredujemo takim podjetjem, da vam lahko ponudijo boljšo storitevali proizvod in vas na podlagi vaših podatkov identificirajo, da ste uporabnik Depoziti.si. Ta podjetja vam ne bodo neposredno pošiljala oglasnih sporočil, če se za to ne odločite. Osebne podatke bomo posredovali tem podjetjem le v primeru, če se vključite v Identifikacijsko aktivnost. Vaše osebne identifikacijske podatke lahko posredujemo tudi tretjim osebam, saj nekatere naše storitve in proizvode ponujamo preko tretjih oseb. Te opravljajo določene dejavnosti v našem imenu, kot so prenos in distribucija naših administrativnih in promocijskih sporočil. Vaše osebne podatke lahko posredujemo takšnim ponudnikom za izpolnjevanje naročil, dostavo paketov, pošiljanje pošte in elektronske pošte, upravljanje natečajev ali nagradnih iger, odstranjevanje podvojenih podatkov na seznamu strank, analizo podatkov, zagotavljanje oglaševalskih storitev, zagotavljanje rezultatov iskanja in povezav, obdelavo plačil s kreditno kartico, upravljanje spletne strani Depoziti.si, reševanje problemov in zagotavljanje storitev za uporabnike. Osebne podatke posameznikov in družb, s katerimi smo v poslovnem razmerju, lahko zbiramo in posredujemo ponudnikom storitev za boljše doseganje naših administrativnih nalog. Uporaba vaših osebnih podatkov s strani teh posameznikov in družb je urejena z izjavami o zaupnosti podatkov teh posameznikov in družb in ni pod našim nadzorom. Vaše osebne identifikacijske podatke lahko posredujemo za našo zaščito in za zaščito drugih. Te podatke smemo razkriti, če smo prepričani, da bo njihovo razkritje pomagalo pri pregonu ali je to potrebno kot posledica sodnega naloga za zagotavljanje skladnosti s to Izjavo o zaupnosti podatkov, pogojev za uporabo naše spletne strani ali drugih pogodb, ter za varovanje lastninske pravice ali varnosti te spletne strani, njihovih uporabnikov ali drugih oseb. V primeru prevzema družbe MTmedia d.o.o. bo družba naslednica dobila podatke, ki jih hranimo, vključno z osebnimi identifikacijskimi podatki. Vseeno pa bodo ti podatki še naprej predmet te Izjave o zaupnosti podatkov.

Neosebni identifikacijski podatki se nanašajo na naslednje: 
To so podatki, ki ne omogočajo identifikacije uporabnika. Te vrste informacij lahko vključujejo postavke, kot so Uniform Resource Resource Locator (URL) spletne strani, ki ste jih obiskali, preden ste odprli našo spletno stran; URL spletnih strani, ki jih obiščete po odhodu iz naše spletne strani; vrsto brskalnika, ki ga uporabljate ter vaš internetni protokol (IP) naslov. Mi in/ali naši pooblaščeni ponudniki storitev in oglaševalci lahko samodejno zbiramo/jo te podatke, ko obiščete našo spletno stran s pomočjo elektronskih orodij, kot so piškotki in merilne kode (web beacon) ter spletni tag-i (pixel tag). Neosebne identifikacijske podatke uporabljamo za odpravljanje težav, upravljanje spletne strani, analizo trendov, zbiranje demografskih podatkov, analize skladnosti z veljavno zakonodajo in sodelovanje s pristojnimi organi. Prav tako lahko te podatke posredujemo našim pooblaščenim ponudnikom storitev in oglaševalcem, da bi izmerili splošno učinkovitost našega spletnega oglaševanja, vsebin in programiranja. Neosebne identifikacijske podatke razkrijemo ali posredujemo našim partnerjem in oglaševalcem. Zbrane demografske podatke (ki ne vsebujejo osebnih identifikacijskih podatkov) lahko posredujemo oglaševalcem, s katerimi sodelujemo pri oglaševanju na naši spletni strani. Te agencije lahko uporabljajo neosebne identifikacijske podatke o vašem obisku na teh in drugih spletnih straneh, da lahko preko uporabe mrežnih oznak oglašujejo proizvode in storitve.

 

3. Posodobitev in popravek podatkov 
Kadar koli imate možnost spremeniti osebne identifikacijske podatke, ki jih hranimo o vas. Spremembo nam sporočite na naš kontakt in v sporočilu navedite vaše ime, priimek, naslov in e-mail ter katere podatke želite posodobiti. V zvezi s svojimi osebnimi identifikacijskimi podatki lahko zahtevate tudi izbris, kljub temu pa v našem sistemu hranimo pretekle transakcije, zato ni mogoče izbrisati podatkov, povezanih s preteklimi transakcijami preko naše spletne strani.

 

4. Pošiljanje sporočil 

Uporabnik, ki posreduje svoje podatke (ime, priimek in elektronski poštni naslov) ter pridobi kupon ugodnosti soglaša, da ga bo ponudnik storitve MTmedia d.o.o. obveščal o nadaljnji ponudbi preko e-sporočil v skladu s konceptom spletne strani, kakor tudi poslal enkratni mail kupona ugodnosti.

Sporočila bodo vsebovala naslednjo vsebino: 
• nedvoumno bodo označena kot redna sporočila ponudbe, 
• jasno razvidnega pošiljatelja, 
• jasno določeno vsebino sporočila, 
• jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

5. Varstvo podatkov 
Vaši osebni podatki so shranjeni na strežniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe. Ker pa noben prenos podatkov preko interneta ni povsem brez tveganja, ne moremo jamčiti za varovanje vseh podatkov, ki se prenašajo na ali z naše spletne strani ter zato nismo odgovorni za dejanja morebitnih tretjih oseb, ki take informacije prejmejo.

 

6. Kako spremljamo vaše podatke 
Da bi našo spletno stran kar najbolje prilagodili željam uporabnikov, spremljamo piškotke na vašem računalniku. Piškotek (cookie) je besedilna datoteka, ki je shranjena na uporabnikovem računalniku za shranjevanje podatkov in vsebuje podatke o uporabniku. Uporabljamo jih, da vam prihranimo čas med uporabo naše spletne strani in da lahko spremljamo interese uporabnikov ter spreminjamo ponudbo glede na individualne želje. Preko piškotkov se zbirajo neosebni identifikacijski podatki, kot npr. katere spletne strani ste obiskali in na katere povezave ste kliknili. Poleg naštetega lahko oglaševalci storitev in produktov, ki jih ponujamo na naši spletni strani, dodajo ločeno piškotke na vaš računalnik. Nad temi piškotki nimamo nadzora in do njih ne dostopamo; ta Izjava o zasebnosti podatkov zagotavlja le uporabo piškotkov iz naše spletne strani. Poleg piškotkov lahko uporabljamo druge standardne tehnologije, kot so spletni tagi (pixel tag) in merilne kode (web beacon), da spremljamo uporabo naše spletne strani in promocij ali da omogočimo tretjim ponudnikom storitev uporabo teh metod v našem imenu. Spletni tagi so majhne grafične slike, objavljene na naši spletni strani ali v naših e-poštnih sporočilih, ki nam pomagajo ugotoviti, ali ste opravili določene aktivnosti; omogočajo nam merjenje in izboljšanje razumevanja prometa obiskovalcev ter njihovega obnašanja na naši spletni strani in ponujajo način za oceno uspešnosti naših promocij ter njihove učinkovitosti.

 

7. Soglasje za zbiranje in obdelavo podatkov 
A. Kot uporabnik izrecno potrjujem, da sem pozorno prebral Izjavo o tajnosti, Pogoje uporabe in Pogoje prodaje ter se tako z njimi v celoti seznanil ter da se z njimi strinjam in jih sprejemam kot zavezujoče v zvezi z vsemi svojimi aktivnostmi v sodelovanju s Depoziti.si. Pri tem kot uporabnik soglašam, da so vsi navedeni dokumenti zavezujoči in veljavni v njihovi vsakokratni obliki in vsebini in se zavedam, da Depoziti.si ne more vsakega uporabnika obveščati o vsakokratni spremembi katerega koli izmed navedenih dokumentov, temveč kot uporabnik sprejemam zavezo, da bom njihovo vsebino redno preverjal zaradi morebitnih sprememb in da storitev ali spletnih strani ne bom uporabljal, v kolikor se z njimi ne bom v celoti strinjal.

B. Izrecno soglašam, da Depoziti.si (podjetje MTmedia d.o.o.) obdeluje in uporablja moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev in še posebej za namen pridobitve kuponov. V zvezi s tem potrjujem, da sem seznanjen: 
• s svojo pravico, da od podjetja MTmedia d.o.o. lahko pisno zahtevam, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem. 
• s svojo pravico da od podjetja MTmedia d.o.o. pisno zahtevam, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani; 
• z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: MTmedia d.o.o., s sedežem na naslovu: Šišenska 46A, 1000 Ljubljana, Mat. številka družbe: 6100210000, identifikacijska št. za DDV: 21892598. 

Izrecno soglašam, da Depoziti.si (podjetje MTmedia d.o.o.) moje zbrane podatke uporabi za namen neposrednega trženja do mojega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

8. Oglasi

O Google oglasih in Google AdSense.

 

Privacy Policy for www.depoziti.si 

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at:  info (at) depoziti.si. 

At www.depoziti.si, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.depoziti.si and how it is used. 

Log Files 
Like many other Web sites, www.depoziti.si makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable. 

Cookies and Web Beacons 
www.depoziti.si does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser. 

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include Google Adsense.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.depoziti.si send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see. 

www.depoziti.si has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers. 

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.depoziti.si's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. 

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

 

9. Pravilnik o piškotkih

 

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo v osebne in tablične računalnike ali mobilne telefone. Računalniku NE škodijo ter ne ogrožajo vaše varnosti, prav tako pa niso povezani z virusi, kot so "trojanci", čeprav se jih pogosto predstavlja drugače. Spletna mesta lahko s piškotki ob vsakem ponovnem obisku prikličejo podatke o vas in vaši uporabi spletnega mesta, da vam ponudijo boljšo spletno izkušnjo. Več podatkov o piškotkih si lahko preberete v spletu.

 

Kako lahko nadziram dovoljenja za prenos piškotkov?

Če ne želite prejemati piškotkov, lahko prilagodite nastavitve brskalnika, tako da se vam ob vsakem prenosu prikaže obvestilo, ali pa jih lahko v celoti zavrnete. Lahko tudi izbrišete piškotke, ki ste jih že prejeli. Nastavitve lahko spremenite v brskalniku pod menijem "Možnosti" ali "Nastavitve".

 

Uporabniško soglasje

Če nadaljujete z uporabo našega spletnega mesta, soglašate s prenosom piškotkov v vašo napravo. Če ne želite prejemati piškotkov, ne moremo zagotavljati enako kakovostne uporabniške izkušnje kot sicer.

 

Pregled uporabljenih piškotkov:

 

Kontakt:

Če ste banka ali hranilnica ter se z informativnim izračunom ali obrestno mero ne strinjate ali ste kot uporabnik portala kje zasledili višje obrestne mere nam sporočite na: info@depoziti.si. Depoziti.si.

 

 

 

 

 

 

Ksenja Tratnik, Časnik Finance depozit

 

"Sprva sem bila do take vezave skeptična. Sedaj pa vezavo redno podaljšujem preko Depoziti.si :)

Všeč mi je, ker so vsi depoziti na enem mestu!"

 

Ksenja Tratnik

Časnik Finance d.o.o.

 

 

 

 

Boštjan Kofol depozit

 

"Cel internet sem prečesal za najboljšo obrestno mero.

Na Depoziti.si sem jo našel takoj! In to še v moji banki! Lov za najboljšimi depoziti v Sloveniji je končan. Vse je tu!"

 

Boštjan Kofol

organizator Karaoke