Depoziti, jamstvo za vloge
Če si želite biti obveščeni o
spremembah jamstva za vloge se
prijavite na novice z e-mail naslovom:

 

 

 

 

 

 

 

Jamstvo za vloge je 100.000 EUR!Pridobi Depozit kupon jamstvo za vloge

 

 

Kakšno je jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah?

Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah je z zakonom zajamčeno do 100.000 EUR. V primeru stečaja nad banko ali hranilnico bodo vloge vlagateljem izplačani v drugi banki najkasneje v dvajsetih (20) delovnih dneh.

 

Jamstvo na vloge v tujih valutah bodo izplačane v evrih v protivrednosti po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka stečajnega postopka.

 

Banke in hranilnice, s katerimi sodelujemo, so vključene v Sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic s sedežem v Sloveniji. Jamstvo velja za neto vloge varčevalcev, ki so do tega jamstva upravičeni na podlagi zakona.

 

NASVET:

Svetujemo vam, da v kolikor imate znesek višji kot 100.000 evrov, ga razporedite na več bank.

 

Do kdaj bo veljalo jamstvo za vloge v višini 100.000 EUR?

Jamstvo v znesku 100 tisoč evrov kot varnost je uvedena pri vseh članicah Evropske unije in bo veljal daljše časovno obdobje, ne predvideva se, da bi se v naslednjih letih spremenil, sigurno pa ne znižal.

 

Kdaj dobim nazaj svoj denar iz vezane vloge v primeru stečaja banke?

Najkasneje v dvajsetih (20) delovnih dneh.

 

Obstaja kakšna pravna podlaga za jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah?

Da. Uradni dokument v RS, ki je pravna podlaga za jamstvo za vloge:

Jamstvo za vloge do 100.000 EUR jamstvo za vloge do 100.000 EUR

 

 

Področje pa podrobneje ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - UPB5).

 

Kaj se smatra kot denarna vloga?

Neto vloga je skupno seštevek oz. stanje vseh vlog, ki jih ima posamezni vlagatelj. Le-ta pa se zmanjšana za morebitno njegovo neporavnano obveznosti do te iste hranilnice oz. banke.

 

Kako se izračuna celoten znesek vloge? 

Pri celotnem izračunu zneska za jamstvo na vloge posamezne (pravne in fizične) osebe se upošteva neto stanje vloge, to je stanje same vloge v posamezni hranilnici ali banki, ki je se zmanjšana za morebitne neporavnane obveznosti do te iste hranilnice ali banke. Med posamezne osebe štejejo tudi mladoletniki.

 

Kako je z jamstvom za vloge v Republiki Sloveniji?

Zajamčene so vezane vloge, ki obsegajo: sklenjene pogodbe o vodenju osebnega transakcijskega računa, vse varčevalne vezane vloge, denarne depozite in potrdila o depozitu oziroma blagajniškege zapise, ki so izdani kot imenski vrednostni papir in se glasijo na ime vlagatelja.

 

Za namen jamstva med vezane vloge (sem štejejo tudi depoziti) štejejo tudi vse terjatve vlagatelja do banke ali hranilnice. Zakon jih navaja kot sredstva, ki so ostala na računu, ali kot pozitivno stanje, ki je posledica navadnih bančnih transakcij, ki jih mora banka ali hranilnica varčevalcu vrniti v skladu z zakonom ali pogodbenimi pogoji.

 

PRIMER VRAČILA:

Marko ima v banki:

- 1.500 evrov na transakcijskem računu,

- 2.000 evrov v 3-letnem depozitu

   (rok vezave do 12. januarja naslednjega leta),

- 5.000 evrov kredita za nakup avtomobila

   (prvi obrok v višini 500 EUR bi moral plačati pred 3 dnevi, a je na to pozabil.)

 

Izračun Markove zajamčene vloge:

1.500 + 2.000 - 500 = 3.000 EUR

 

K temu znesku bi prejel tudi pripadajoče obresti do dneva stečaja banke.

 

Poglejte si predstavitveni video Depoziti.si.

Kliknite na spodnje okno za predvajanje:

 

 

Kontakt:

Če ste banka ali hranilnica ter se z informativnim izračunom ali obrestno mero ne strinjate ali ste kot uporabnik portala kje zasledili višje obrestne mere nam sporočite na: info@depoziti.si. Depoziti.si.

 

Kako vem, katera banka je vključena v sistem jamstva vlog?

Pregled, katere banke so vključene v sistem z jamstvom vlog in v preračun Depoziti.si, si lahko ogledate na seznamu bank, s katerimi sodelujemo: banke, vključene v Depoziti.si

 

 

 

Matej Golob, MBA depozit jamstvo za vloge

 

"Razbremenjen sem, ker mi je prihranjena pot do bank, iskanje in pogajanje za depozit.
Do 100.000 EUR mi je pa tako ali tako vseeno katero banko sem izbral, če je banka članica
sistema o jamstvu vlog, ker mi je do tega zneska vse povrnjeno."

 

Matej Golob, MBA

IBM Slovenija

 

 

 

Eda Stubelj depozit jamstvo za vloge

 

"Za boljšo obrestno mero s kuponom Depoziti.si mi je povedal sin. Do tedaj sem denar vedno vezala v svoji matični banki. Z možem sva preračunala in ugotovila, da na koncu varčevalne dobe celo en procent obrestne mere nanese veliko, zato sem sredstva vezala drugje, brez da bi zamenjala banko oziroma morala odpreti nov bančni račun."

 

Eda Stubelj

upokojenka