Depozit, naložbe
Spremljajte naložbe v depozite s prijavo na novice z e-mail naslovom:

 

 

 

 

 

 

 

Naložbe v depozit - pogosta vprašanjaPridobi Depozit kupon Naložbe

 

 

Zakaj naložbe v depozit?

V času finančne krize vse več varčevalcev svoje naložbe preusmeri v depozite, saj lahko predvidi donos. Naložbe v vrednostne papirje, nepremičnine in zlato lahko predstavljajo večje tveganje kot naložba v depozit.

 

Koliko Slovencev ima svoje naložbe na vezani vlogi?

Po statistikah Banke Slovenije iz leta 2010 imajo slovenski državljani 39% svojega premoženja opredeljenega kot naložbe v depozitih (vezane in nevezane). Celotna vsota depozitov v Sloveniji je ocenjena na 15 milijard evrov. Od leta 2009 se opaža občuten trend rasti naložb v depozite.

 

Kako varne so naložbe na bankah?

Delovanje vseh bank nadzira Banka Slovenije. Republika Slovenija garantira izplačilo vlog do 100.000 EUR najkasneje v dvajsetih (20) delovnih dneh v kolikor banka ali hranilnica, pri kateri imate sredstva, propade.


Oddajanje nepremičnine ali naložba v depozit?

Prednostni depozitov so, da imate na razpolago likvidnostna sredstva, ki jih lahko ob zapadlosti dvignete. 
Nepremičnino morate najprej prodati, kar lahko traja več mesecev oziroma let, da prejmete želeno ceno.

 

Denar v sef / nogavico ali naložba v depozit?

V primeru, da vaša sredstva hranite v sefu ali doma "v nogavici" le-ta izgubljajo na svoji vrednosti. Vsako leto izgubite vsaj vrednost inflacije, ki je bila v letu 2011 2,0 odstotna.

V primeru hranjenja doma ali v sefu obstaja tudi nevarnost ropa. V tem primeru izgubite vse.

 

Kako lahko povečam svojo naložbo v depozit?

Priporočamo, da varčujete v depozitu čim dlje. Navadno večji znesek pomeni tudi ugodnejšo obrestno mero. Lahko pa si jo pridobite tudi s kuponom na Depoziti.si.


Ali se obrestne mere na bankah spreminjajo?

Banke in hranilnice spreminjajo ponudbo obrestnih mer. Na Depoziti.si redno pregledujemo in osvežujemo ponudbe depozitov. Ob sklenjeni pogodbi na banki oziroma hranilnici pa je obrestna mera dogovorjena in zapisana.


Ali se mi denar splača vezati v EUR, CHF ali USD?

Valutna nihanja so nepredvidljiva. Če se odločite vezati v drugi valuti, sprejmete tveganje, da valuta zraste oziroma pade v odnosu do evra.

 

Kako ažurne so obrestne mere?

Datum zadnje osvežitve obrestnih mer depozitov je naveden na prvi strani. 

 

Želim si, da bi bila moja sredstva v depozite naložbe vedno na voljo.

Depozit razdelite na 3 dele. Vsak del vežete za obdobje treh mesecev z razmikom enega meseca. Tako, da imate sredstva vsak mesec na razpolago.

 

PRIMER:

Prva tromesečna vezava se začne januarja, druga trimesečna februarja in tretja trimesečna marca. V kolikor sredstev ne potrebujete, se dogovorite za avtomatsko podaljšanje depozita.

 

Kje lahko dobim več informacij o jamstvu na vloge?

Na podlagi Zakona o bančništvu (Zban-1) so od 1.1.2011 vloge varčevalcev (posamezne fizične osebe (vključno z mladoletniki), pravne osebe, fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost in samostojne podjetnike) v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji zajamčene do višine 100.000 evrov.

 

Kontakt:

Če ste banka ali hranilnica ter se z informativnim izračunom ali obrestno mero ne strinjate ali ste kot uporabnik portala kje zasledili višje obrestne mere nam sporočite na: info@depoziti.si. Depoziti.si.

 

Več o varnosti vlaganja v naložbe pišemo v rubriki Jamstvo za vloge.

 

 

 

Tjaša Šalamun depozit

 

"Končno ena dobra stvar! Ker imam natrpan urnik, se mi zdi računanje obresti in iskanje najboljše naložbe, odvečna stvar. Preprosto, ko potrebujem novo vezavo, pogledam na portal Depoziti.si"

 

Tjaša Šalamun

Medicinsko lepotni center VID, Nova Gorica

 

 

 

 

Matjaž Škabar depozit

 

"Naložbe denarja dodobra poznam. Višek sredstev pa trenutno najraje varčujem v depozitih. Obresti vedno preverim na kalkulatorju Depoziti.si. Vesel sem, da vse lahko naredim preko iPad-a."

 

Matjaž Škabar

prodekan na Visoki poslovni šoli Erudio